ΕΣΠΑ
ΟΡΑΜΑ

Επισκέψεις στην γραμμή παραγωγής για υπόδειξη προβλήματος
Μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε υπεύθυνο μπορούμε να επισκεφτούμε την γραμμή παραγωγής και να μας υποδείξετε το πιθανό πρόβλημα που σας απασχολεί. Επίσης υπάρχει η περίπτωση να προτείνουμε εμείς λύσεις που θα σας βελτιώσουν την παραγωγή .

Εργαστηριακές δοκιμές και προτάσεις για επίλυση προβλημάτων

Μπορείτε μετά από επικοινωνία να μας στείλετε τα δικά σας δείγματα έτσι ώστε να τα μελετήσουμε και να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος και κατ’ επέκταση το σύστημα που θα χρειαστείτε.

Δοκιμές και παρουσίαση συστημάτων στην γραμμή σας.

Μπορούμε να σας επισκεφτούμε για επιτόπου επίδειξη με έξυπνη κάμερα η οποία θα προσαρμοστεί στην γραμμή σας για να εκτιμήσετε την λύση που προτείνουμε.

Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικής όρασης.

Παρέχουμε πλήρη εγκατάσταση συστημάτων σε σημεία που βολεύει στην παραγωγή χωρίς να χρειαστεί κάποια παρέμβαση σε αυτήν και καταναλώνοντας το μικρότερο δυνατό χώρο.
Επίσης αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις αυτοματισμών όπως σταθμοί απορρίψεως – alarm – plc κ.α.

Σέρβις και εποπτεία σωστής λειτουργίας των συστημάτων.

Παρέχουμε ολοκληρωμένο σέρβις στα συστήματα μας που διαρκεί όλο το χρόνο και περιλαμβάνει συντήρηση των συστημάτων, προτάσεις αναβάθμισης και διασφάλιση σωστής λειτουργίας μέσα από τακτικές επισκέψεις στον χώρο της παραγωγής.

Παροχή προϊόντων κατασκευής μας υψηλών προδιαγραφών αλλά χαμηλού κόστους.

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε προϊόντα τα οποία έχουν σκοπό να κάνουν την εργασία μας ευκολότερη και πιο αξιόπιστη.

Προτάσεις αναβάθμισης υπαρχόντων συστημάτων και αισθητήρων.

Υπάρχει η περίπτωση για αντικατάσταση κοινών αισθητήρων με ένα σύστημα μηχανικής όρασης. Επίσης μπορεί να αντικατασταθεί κάποια έξυπνη κάμερα παλιάς τεχνολογίας (η μη επιθυμητής λειτουργίας) με νέας που έχει περισσότερες δυνατότητες. Μετά από μελέτη ενδέχεται να μπορέσουμε να επέμβουμε σε υπάρχον σύστημα για να το βελτιώσουμε.

 

Σχεδίαση ανοξείδωτων και μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιάζουμε και παραδίδουμε έτοιμες ανοξείδωτες και μεταλλικές κατασκευές η οποίες περνάν από διαδικασία κοπής με laser και στραντσας.

Διασφάλιση Ποιότητας