ΕΣΠΑ
ΟΡΑΜΑ

Τομέας ενασχόλησης  μας είναι ο αυτοματισμός σε γραμμές παραγωγής με έξυπνες κάμερες. Πρόκειται για την γνωστή πλέον τεχνολογία της μηχανικής όρασης που με την συμβολή της στις γραμμές παραγωγής εκτοξεύει την παραγωγικότητα.