ΟΡΑΜΑ

Τομέας ενασχόλησης  μας είναι ο αυτοματισμός σε γραμμές παραγωγής με έξυπνες κάμερες. Πρόκειται για την γνωστή πλέον τεχνολογία της μηχανικής όρασης που με την συμβολή της στις γραμμές παραγωγής εκτοξεύει την παραγωγικότητα.

Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Με καινοτόμες ιδέες συμβάλουμε στην βελτίωση της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα. Διασφαλίζουμε την ποιότητα 100% σε όλα τα προϊόντα ένα προς ένα ώστε αυτά να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Μειώνουμε το κόστος γιατί προλαβαίνουμε τα παράπονα και τις επιστροφές καθώς επίσης και ένα πρόβλημα που ίσως οδηγούσε σε τεράστιες ποσότητες ελαττωματικών. Αυξάνουμε την ταχύτητα της παραγωγής αφού οι κάμερες υποστηρίζουν πολύ μεγάλες ταχύτητες μέχρι και 500 ελέγχους το δευτερόλεπτο.